Medlemsskap

KONTINGENTAR GJELDANDE FOR 2008

MEDLEMSKAP MED SPELERETT:

Innmeldingsavgift:
Senior medlem ( 19 år og eldre): kr 1 500,-
Junior medlem (inntil 18 år ) : kr 0,-

Kontingentar:
Senior medlem ( 19 år og eldre) : kr 1 350,–
Junior medlem ( inntil 18 år) : kr 650,-
Familiemedlemskap – (2 voksne og 2 barn t.o.m. 18 år):
kr 2 700,-

Desse medlemskapa gjev fri rett til bruk av bana – ingen ekstra green fee eller anna avgift for å kunne spele på bana skal betalast.

MEDLEMSKAP UTAN SPELERETT:

Innmeldingsavgift:
Ingen

Medlemskap
Senior medlem (19 år og eldre): kr 600,-
Junior medlem (inntil 18 år): kr 450,-

Dette medlemskapet gjev rett til å få grønt kort og handicapkort når krav til desse korta er oppnådd. Ved spel på vår bane betalast vanleg greenfee

Medlemskap uten spelerett gjeld for medlemar som er busett utanfor Stryn, Hornindal og Eid Kommunar ( fjernmedlem)

Vi gjer merksam på at alle medlemskap gjeld til dei er sagt opp skriftleg og at skriftleg utmelding må vere komen fram til oss seinast den 31.12. året før oppseiinga av medlemskapen gjeld.

Sjå nærare i klubben sin vedtekter, som de finn som vedlegg på sida «Om oss».

Du kan melde deg inn her

AKTUELT:
GOLFBOX
(10.05.2008, 09:32)
UTSENDING AV GOLFKORT 2008
(27.04.2008, 13:38)
BANA OPNAR FOR SESONGEN
(27.04.2008, 13:24)
STØTTESPELARAR:
Hovudsponsorar:
Nordea
Andre støttespelarar