Om oss

Stryn Golfklubb

Stryn Golfklubb ligg i Stryn Kommune i Sogn og Fjordane. Vi har ein 6 hols bane ca. 4 kilometer frå Stryn Sentrum ved RV 15 mot Strynefjellet.Bana er open for spel, green fee avgiftane våre i 2007 er:

Senior kr 150,- og junior kr 80,-. Green fee avgifta gjeld for spel ein dag ( “dagskort” )

Polettar og kort for driving range kjøpast på Best bensinstasjon i Stryn sentrum. du kan også nytte 10 kroner mynter på ballautomaten.

Prisane er:
1 bøtte 14 ballar kr 10,- (polett eller mynt på automaten)
Magnetkort 10 bøtter kr 95,- (seljast berre på Best)
Magnetkort 30 bøtter kr 280,- (seljast berre på Best)

For meir informasjon, sjå Golfguiden

I 2007 har klubben desse tillitsvalde

Leiar
Ottar Borch-Nielsen

Nestleiar
Kaare Jørgensen

Styremedlemar
Finn Arve Hoem
Jan Erik Sandbakk
Gro Thomassen Nesje

Varamedlemar
Erik Høgalmen
Magnus J. Vinsrygg

Revisor
Steinar Brekke

Grønt kort ansvarleg
Ottar Borch-Nielsen
Turneringsansvarleg
Finn Arve Hoem

Green keeper og instruktør
Pawel frå Polen er attende i Stryn og står for vedlikhaldet samen med styret i 2007. Instruksjon vil vi leige inn når det er behov for det, informasjon om dette vil du finne under hyhende og arrangement.

Klubben sine vedtekter finn du Her.

Klubben sin bankforbindelse er Nordea AS Stryn og kontoen er 6557 05 32701. Medlemskontingent skal betalast til denne kontoen.

For informasjon om medlemskap klikk Her

Stryn Golfklubb
Stryn Næringshage
Tinggata 3
6783 Stryn
Tlf.: 57 87 54 76
Fax: 57 87 54 51
Mob.: 91 10 18 99
post@stryngolf.no
AKTUELT:
GOLFBOX
(10.05.2008, 09:32)
UTSENDING AV GOLFKORT 2008
(27.04.2008, 13:38)
BANA OPNAR FOR SESONGEN
(27.04.2008, 13:24)
STØTTESPELARAR:
Hovudsponsorar:
Nordea
Andre støttespelarar