Strøm

Strøm er noe vi alle får om vi bor et sted hvor vi kan koble oss på et nett som allerede eksisterer og allerede distribuerer strøm til alle som er en del av nettet. Er du en del av nettet er det viktig at du bruker tid og krefter på å gjøre det så lett som mulig å holde kobling til nettet ren og uten muligheter for at den ryker. Opplever du at den kan ryke så vil du miste strømmen. Å bo i Norge uten strøm kan bli tøft. Mange bruker strøm til å varme seg eller til å lage mat. I Norge er det ikke så vanlig å bruke gass til å lage mat. Fordelen med gass er at den vil alltid varme mat selv om du ikke har strøm. Strømbaserte kjøkken derimot har det ganske annerledes. 

Er du ikke koblet til strøm kan du lage strøm selv. Strøm lages ved at du enten kjøper en motor som lager det fra bensin eller at du har en liten elv eller bekk i nærheten som lar deg lage om vannbevegelsen til vannkraft. Her må du søke lov hos din lokale kommune, som en start. 

Billig strøm

Det er ikke noe forskjell på kvaliteten av strømmen kjøper du den fra leverandør A eller leverandør B. Strømmen er den samme. Kvaliteten er den samme. Leverandørene vet ikke en gang selv hvor strømmen kommer fra.

Det finnes forskjellige prismodeller for strøm. Det er spotpris, variabel pris og fast pris. Disse 3 prisstrukturene styrer hvordan man kjøper strøm og også hvordan man finner billig strøm.

Spotpris

Ønsker du å kjøpe strøm til spotpris kjøper du strøm til det strømmen koster til en hver tid i markedet. Det vil si at prisene går opp og ned, og din pris følger disse svingningene. Det er den billigste måten å kjøpe strøm på. Ca. 60% av alle som strømkunder kjøper strøm velger denne varianten, da dette blir billigst ser man året over ett. Det fine med spotpris er at du kan bytte når du vil, så finner du en annen leverandør som er billigere enn den du bruker nå så er det bare å bytte på dagen. Send inn bytteskjema og din nye leverandør fikser resten.

Variabel pris

Ønsker du litt mer forutsigbarhet på prisen bør du velge variabel pris. Prisen følger markedet, men er forsinket i 14 dager. Du får varsler om når prisen endres seg og har så 14 dager på å gjøre deg klar for prisskifte. Dette er litt dyrere, men ikke spesielt. Det viktigste her er kun å være informert om strømbytte. Du kan fortsatt bytte når du vil, slik at du alltid betaler for den billigste strømmen.

Fastpris

Ønsker du forutsigbarhet? Da er fastpris noe for deg. Fastpris koster litt mer, men du får samtidig ingen overraskelser når prisen går opp eller ned i markedet. Leverandøren kan kreve at du inngår tidsbestemte avtaler.